Case:
Du har fått i oppdrag fra Teater Innlandet å designe kostyme for en musicaloppsetning, som skal settes opp i Rådhusteatret i mai 2010.
Tema for musicalen er "retro".50-tallet
60-tallet
70-tallet
80-tallet
90-tallet
2000-tallet.
Musikken er da i fra disse epoker. Du skal designe ett kostyme/sminke som skal representerer en av tidsepokene.

Mål:
  • Designe og produsere enkle kostyme
  • Lage skisser til presentasjon av kostyme
  • Vurdere valg av farge og materiale i klær og kostyme
  • Bruke enkel mønsterkonstruksjon og ulike samanføyingsteknikkar
  • vurdere verkemidla sminke, kostyme og rekvisittar som kommunikasjon i scenerommet.
  • Vurdere verkemidlene sminke, kostyme og rekvisittar som kommunikasjon i scenerommet.


Hva skal være med i mappen (kjennetegn på måloppnåelse):
Skisser på kostyme og sminke
Arbeidstegning
Moodboard
Innlegg på WIKI om tidsepoke.
Logg og refleksjon med egenvurdering.
Materialprøver


Vurderingsskriterier vil bli lagt ut på it`s Learning.

Eksempler på epoker:
1970 og 80-tallet:


sminke-transformasjon