Kostymetegning som er en teknikk i seg selv, her er det mye trening og arbeid som står bak. "Learning by doing" er et godt prinsipp å forholde seg til, skal en bli god på dette så gjenstår det å trene.

Her er noen tips som kan forenkle treningsprosessen, så øv på dette.


http://bit.ly/cLpNhU